Elkaar ontmoeten rond de schildersezel

Leer schetsen, schilderen en tekenen

Gun jezelf een ontdekkingsreis !

Want dat is wat ik je bied: en ontdekkingsreis naar je talent om kunstzinnig te kunnen schilderen. Om die dingen die je werkelijk raken een vorm te geven.
Dat zal ook mijn eerste vraag op de eerste dag van je ontdekkingsreis zijn: wat houdt jou nou bezig. Wat ontroert je, of maakt je kwaad, wat vind jij mooi ? En pas veel later zal ik vragen: welke vorm op papier of doek zouden we ons dáárbij kunnen voorstellen ?

Ik garandeer je mijn persoonlijke aandacht om je zó te prikkelen, te bevragen, te bemoedigen en toe te rusten, dat je van de ene verassing in de andere zult vallen.
Want ook jij hebt talent. Zoals ieder mens. Ook jij kunt een uniek werk maken. Zoals geen enkel ander mens. We werken in een ongedwongen sfeer. Niets hoeft. Alles mag.
Haast ongemerkt krijg je lessen over tekenen en schilderen. In een volgorde die juist jij kunt verwerken en benutten.

Kom op ontdekkingsreis en ontdek de schatten in jezelf !
Schetsen en schilderen houdt je jong van geest.

Gerard W. Rietbergen, kunstenaar docent

Gerard W. Rietbergen

Gerard W. Rietbergen (1953) studeerde af aan de KABK /  Koninklijke Academie van Den Haag en Willem de Koning Academie van Rotterdam. Hij ging op zoek naar wat voor hem de essentie van kunst betekende. Toen hij, na twintig jaar in het bedrijfsleven als artdirector de oorzaak van wedijver en verschillen van inzicht tussen mensen wilde begrijpen, is hij op onderzoek gegaan. Eerst na vijftien jaar zijn eigen conceptbureau te hebben geleid volgde vele trainingen en studies op het gebied van kleuronderzoek en teken- en schilderlessen tot op de dag van vandaag. In binnen /en buitenland. Vanaf de jaren negentig is hij ook actief als docent. Individuele- en groepslessen voor particulieren en bedrijven en organisaties.

Onder andere als gastdocent op Hogeschool Helicon te Zeist. Ook is hij gevraagd bij teken-en schilderatelier het GouwePalet te Gouda. In zijn ´academische´ en vrije lessen laat hij leerlingen kleuronderzoek doen op basis van de temperamenten en hun menselijke drijfveren. De laatste jaren heeft Gerard Rietbergen uiteindelijk zijn persoonlijke bijdrage aan de schilderkunst ontdekt: een nieuwe vorm van expressionistisch imaginair schilderen welke hij omschrijft als “spiritueel realisme”. 

Het genieten van het schildersmoment door te DOEN en je dagelijks opnieuw te verbeteren.